Δημοσιεύσεις  εταιρίας InterOPTICS AE

Έτος: 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12/6/2017 - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

15/2/2017 - Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Έτος: 2016

Ισολογισμός 31-12-2016

Έκθεση διαχειρισης 31-12-2016

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31.12.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έτος: 2015

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 31-12-2015
Έκθεση διαχειρισης 31-12-2015

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31.12.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έτος: 2014

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 31-12-2014

Προσάρτημα Ισολογισμού 31-12-2014

Έκθεση Διαχείρισης 31-12-2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έτος: 2013

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 31-12-2013

Προσάρτημα Ισολογισμού 31-12-2013

Έκθεση Διαχείρισης 31-12-2013

 

 

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top