Δημοσιεύσεις ισολογισμών εταιρίας InterOPTICS AE

Έτος: 2017

12/6/2017 - Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης15/2/2017 - Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Έτος: 2015
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 Ισολογισμός 31-12-2015
Έκθεση διαχειρισης 31-12-2015

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31.12.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έτος: 2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 31-12-2014

Προσάρτημα Ισολογισμού 31-12-2014

Έκθεση Διαχείρισης 31-12-2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έτος: 2013

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός 31-12-2013

Προσάρτημα Ισολογισμού 31-12-2013

Έκθεση Διαχείρισης 31-12-2013

 

 

Συνεργάτες

      

      

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

 

RIFIS Project

Go to top