Τι είναι το ReasonableGraph

 • Web open-source πλατφόρμα γενικού τύπου για τη διαχείριση ψηφιακών και φυσικών συλλογών
 • Πλατφόρμα εγγενούς διαχείρισης συλλογών ως σημασιολογικό σύνολο:  FRBR-FRAD-FRSAD/FRBR LRM, BIBFRAME, FRBR-oo, Music Ontology, custom οντολογίες, κοκ
 • Πλατφόρμα διαχείρισης συλλογής απευθείας ως σημασιολογικό και διασυνδεδεμένο ανοικτό σύνολο δεδομένων

Το ReasonableGraph σας δίνει λύση σε ενιαίο περιβάλλον για:

 • Διαχείριση καταλόγου βιβλιοθήκης
 • Διαχείριση αποθετηρίου
 • Δημιουργία συλλογικού καταλόγου
 • Ενοποίηση βιβλιογραφικού καταλόγου και αρχειακού υλικού, γκρίζας βιβλιογραφίας, κ.α.
 • Ταυτόχρονη λειτουργία σε MARC και σε FRBR/BIBFRAME
 • Διαχείριση πληροφορίας και τεκμηρίων που συλλέγονται σε ερευνητικά έργα ανθρωπιστικών επιστημών
 • Διαχείριση συμβολής από την κοινότητα (crowdsourcing)

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 • Βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, δημοτικές, δημόσιες ή άλλες)
 • Ιδρύματα που διαθέτουν αρχειακές, μουσικές, μουσειακές ή άλλου τύπου συλλογές και τεκμήρια (π.χ. εφημερίδες, έγγραφα, μουσικά έργα, ψηφιακά τεκμήρια, εικόνες, περιοδικά, βιβλία, δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, κ.α.)
 • Ιδρύματα που διεξάγουν μελέτες και έρευνα στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών
 • Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν συνεργατικό συλλογικό κατάλογο
 • Φορείς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της κοινότητας στον εμπλουτισμό της συλλογής τους (crowdsourcing)

Demo   http://unioncatalog.reasonablegraph.org

 • Ακολουθούν παραδείγματα σε μία ενιαία εγκατάσταση
 • Tαυτόχρονης λειτουργίας σε MARC και FRBR
 • Ενοποίησης βιβλιογραφικών εγγραφών από 2 συστήματα KOHA σε 1 συλλογικό κατάλογο σε ReasonableGraph ΚΑΙ με ενσωματωμένο αρχειακό υλικό
 • Αποτύπωσης πληροφορίας ιστορικής έρευνας 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Demo: http://unioncatalog.reasonablegraph.org

URL: https://reasonablegraph.org/

Ενοποίηση βιβλιογραφικών καταλόγων με αρχειακά αποθετήρια

 

Συλλογικός κατάλογος

 

Ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

 

 

 

 

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top