Η αξιόπιστη εγκατάσταση και αδιάλειπτη λειτουργία ενός εταιρικού δικτύου είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για τη σύγχρονη επιχείρηση. Η InterOPTICS αναλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου της εταιρίας σας, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες  καθώς και εξοπλισμό των μεγαλύτερων εταιριών του χώρου, παρέχοντάς σας συνεχή υποστήριξη και εγγυώμενη την αποτελεσματική χρήση του.

Αναλυτικότερα η InterOPTICS καλύπτει όλα τα στάδια εγκατάστασης συντήρησης και αναβάθμισης ενός εταιρικού δικτύου, καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς :

  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
  • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού.
  • Υλοποίηση του δικτύου, εγκατάσταση και παραμετροποίηση server, routers, firewalls, σύνδεση τερματικών.
  • Σύνδεση εσωτερικού δικτύου στο Internet.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση mail servers, file servers, backup servers.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Intranets.
  • Ασφάλεια δικτύου.
  • Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου, λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top