Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών μας για άμεση και ενιαία πληροφόρηση για όλες τις συνδρομές (έντυπες και ηλεκτρονικές), η εταιρία μας έχει δημιουργήσει πλατφόρμα (η οποία λειτουργεί μέσω Web) από την οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή οι πελάτες μας να ελέγξουν την πορεία των συνδρομών τους και να αντλήσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο, έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συνδρομών τους, δαπανώντας ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια.

Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται InterOPTICS Customer Portal. Το InterOPTICS Customer Portal φέρνει ολόκληρη την συλλογή της βιβλιοθήκης σας στα δάκτυλά σας, κι έτσι μπορείτε:

  • Να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας από ένα και μόνο περιβάλλον
  • Να λαμβάνετε επίκαιρες πληροφορίες για την κατάσταση κάθε συνδρομής
  • Να αναζητήσετε πληροφορίες εντός ενός καταλόγου πολλών τίτλων με χρήση λειτουργιών αναζήτησης
  • Να λαμβάνετε ξεκάθαρες πληροφορίες τιμολόγησης
  • Να έχετε αντίγραφα τιμολογίων
  • URL’s των περιοδικών (εφόσον είναι διαθέσιμα online full text)
  • Καταχώρηση online σημαντικών εγγράφων (όπως πχ η σύμβαση ή κάποια license agreement)

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top