Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Εταιρικό προφίλ

Η INTEROPTICS ΑΕ ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι κυριότεροι πελάτες μας είναι: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομεία, ιατρικές εταιρείες, μουσεία και αρχεία, δήμοι, κυβερνητικοί οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες κ.λπ.

Αρχικά, το κύριο αντικείμενο εμπορικών δραστηριοτήτων κινήθηκε σε δύο άξονες:

 • Επιστημονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομές περιοδικών
 • Συστήματα & υπηρεσίες πληροφορικής

Σήμερα, το τμήμα συνδρομών της εταιρείας παρέχει:

 • Συνδρομές επιστημονικών βάσεων δεδομένων
 • Συνδρομές σε έντυπα και ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά
 • Έντυπα & ηλεκτρονικά επιστημονικά βιβλία
 • Συνδρομητικά συστήματα και εργαλεία βιβλιοθηκών
 • Εργαλεία ανίχνευσης λογοκλοπής και αξιολόγησης εργασιών
 • Υπηρεσία παράδοσης επιστημονικών άρθρων

Επίσης το τμήμα συστημάτων & υπηρεσιών πληροφορικής παρέχει και υποστηρίζει:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικών περιοδικών 
 • Συστήματα διαχείρισης μελών επιστημονικών σωματείων
 • Web applications
 • Ψηφιακά αποθετήρια και ψηφιακές συλλογές
 • Συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (ILS)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης H/Y και δικτύων 
 • Συστήματα τηλεκπαίδευσης (Open Eclass)

Η INTEROPTICS είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ISO 37001:2017