Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

οψλψ πιψ

Σε ένα περιβάλλον όλο και περισσότερων εναλλακτικών πληροφόρησης, οι βιβλιοθήκες μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα δουλεύοντας συνεργατικά από ότι μεμονωμένα. Αυτή είναι η όλη ιδέα πίσω από το WorldCat. Τα δεδομένα του WorldCat μπορούν να αναζητηθούν ανοικτά στο Διαδίκτυο και ενσωματώνονται με  τα κοινωνικά δίκτυα, τη σύνδεση και άλλες βασικές δυνατότητες για την προβολή και χρήση των πόρων σας online. Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν διαπιστώνουν αύξηση της αποδοτικότητας του Προσωπικού, ορατότητα και ποικιλία στις πηγές τους  και συνολικά καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Κερδίζουν επίσης την ιδιότητα μέλους στον OCLC, έναν μη κερδοσκοπικό, συνεργατικό και ερευνητικό οργανισμό που υποστηρίζει και προωθεί τον κοινωνικό ρόλο των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αλλά πώς αξιοποιείτε αυτά τα οφέλη; Παρακολουθήστε αυτό το πεντάλεπτο βίντεο για να μάθετε περισσότερα. 

oclc

Επικοινωνήστε μαζί μας