Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

 lww

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η LWW πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τα ακόλουθα δύο (2) δημοφιλή περιοδικά.

Το Neurosurgery, το επίσημο περιοδικό του CNS (Congress of Neurological Surgeons), δημοσιεύει κορυφαία έρευνα για την κλινική και πειραματική νευροχειρουργική που καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική. Το περιοδικό προσελκύει συνεισφορές από τις πιο σεβαστές αρχές στον τομέα.  Περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών που ισχύουν για τους ερευνητές και τους ασκούμενους νευροχειρουργούς. Αυτό το περιοδικό είναι απαραίτητο ως η πιο ολοκληρωμένη πηγή στη νευροχειρουργική. Η συνδρομή περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση στην «Operative Neurosurgery» και «Neurosurgery Open.»

Το Journal of American College of Surgeons (JACS), είναι ένα μηνιαίο περιοδικό που δημοσιεύει πρωτότυπες συνεισφορές με κριτές για όλες τις πτυχές της χειρουργικής. Αυτές οι συνεισφορές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πρωτότυπες κλινικές μελέτες, άρθρα ανασκόπησης και πειραματικές έρευνες με σαφή κλινική συνάφεια.  Γενικά, οι αναφορές περιπτώσεων δεν λαμβάνονται υπόψη για δημοσίευση. Ως το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (American College of Surgeons), το JACS έχει στόχο να παρέχει στους αναγνώστες του την υψηλότερη ποιότητα ταχείας ανάκτησης πληροφοριών σχετικών με τους χειρουργούς.

Διατίθενται επίσης αρχεία για τα παραπάνω (Εφάπαξ αγορά, με πρόσβαση στο διηνεκές, απεριόριστοι ταυτόχρονοι χρήστες):

  • Neurosurgery - Archive Coverage: Τόμος 1 τεύχος 1 1977 έως 2016
  • Operative Neurosurgery - Archive coverage: Τόμος 1 τεύχος 1 2005 έως 2016
  • JACS – Κάλυψη: Τόμος 1 τεύχος 1 1997 έως 2016

Επικοινωνήστε μαζί μας