Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

every voice

Οι μελέτες για την αναπηρία αυξάνονται. Ωστόσο, αν και περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάποια μορφή αναπηρίας,* οι πόροι για την υποστήριξη της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης σε αυτόν τον τομέα είναι συχνά δύσκολο να βρεθούν.

Visit proquest.comH ProQuest μπορεί να βοηθήσει.

Συνεργάζεται με ιδρύματα για να διασφαλίσει ότι οι συλλογές μιας βιβλιοθήκης αντικατοπτρίζουν διαφορετικές προοπτικές και εμπειρίες.

Η ProQuest εργάζεται με ειδικούς εκδότες, αρχεία και ειδικούς σε θέματα για την ανάπτυξη συλλογών για την προώθηση της κατανόησης της αναπηρίας στον πολιτισμό, την κοινωνία, την πολιτική, την υγειονομική περίθαλψη, την ιστορία και το νόμο.

Υποστηρίξτε την έρευνα και τη μάθηση που καλύπτει μια πλούσια ποικιλία φωνών, με συλλογές σε βιβλία, βίντεο, διατριβές και περιοδικά.

Επιτρέψτε στην ProQuest να σας βοηθήσει παρέχοντας συλλογές φιλικές προς τον προϋπολογισμό που υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη και την ένταξη.

Εξερευνήστε περιεχόμενο για Disability Studies!

*Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Επικοινωνήστε μαζί μας