Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

libkey

Μαγνητοσκόπηση παρουσίασης από την Clarivate Analytics: Τι ιστορίες μπορούν να πουν τα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ξεκλείδωμα πληροφοριών από δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικαστικών αγωγών

Πρόσφατα, η Clarivate Analytics φιλοξένησε ένα αποκλειστικό διαδικτυακό σεμινάριο «Τι ιστορίες μπορούν να πουν τα δεδομένα IP: Ξεκλείδωμα πληροφοριών από δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικονομικών διαφορών».

Σε αυτό, δύο ηγέτες σκέψης επί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ιntellectual Property-IP) διερεύνησαν πώς τα δεδομένα IP — συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικονομικών διαφορών — μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για μια σειρά κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θέματα που καλύφθηκαν:

  • Πώς τα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να παρέχουν αποφάσεις σχετικά με ανταγωνιστικές απειλές, στρατηγικές καινοτομίας, επιχειρηματικά μοντέλα, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και άλλα.
  • Χρήση δεδομένων πνευματικής ιδιοκτησίας για την ανάλυση παγκόσμιων, περιφερειακών και τάσεων ενός βιομηχανικού κλάδου.
  • Πώς τα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη αναδυόμενων κινδύνων και ευκαιριών.
  • Η σημασία της ποιότητας και της πληρότητας για την ανάλυση δεδομένων πνευματικής ιδιοκτησίας.

*Οι απόψεις σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο είναι αυτές των συντελεστών και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση της Clarivate™

Διάρκεια 60’.

Κάνετε κλικ και <Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο>

 

Επικοινωνήστε μαζί μας