Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

libkey

Για την καλύτερη υποστήριξη των τελικών χρηστών της βάσης Reaxys στο ιδρύμά σας, ο Elsevier δημιούργησε μια εργαλειοθήκη προσβάσιμη κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην ανακοίνωση που ακολουθεί.  Η εργαλειοθήκη είναι ένας ζωντανός ιστότοπος και θα ενημερώνεται συνεχώς με οποιονδήποτε χρήσιμο πόρο.

Reaxys Toolkit for European Institutions

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  • χρήσιμες πληροφορίες, σύνδεσμοι και υλικό για τον καλύτερο τρόπο χρήσης του Reaxys
  • μια φόρμα της microsoft όπου οι χρήστες μπορούν να υποδεικνύουν τις μελέτες περιπτώσεων κατά την προετοιμασία των ζωντανών μας εκδηλώσεων
  • τους συνδέσμους εγγραφής για τις συνεδρίες Q&A που είναι αφιερωμένες στη χώρα σας,

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση ή τεχνική βοήθεια, ανατρέξτε στο https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/reaxys/

 

Επικοινωνήστε μαζί μας