Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

libkey

 

Με ανακοίνωσή του ο ΟΟΣΑ/OECD ενημερώνει για τις παρακάτω αλλαγές στα προϊόντα μέσω της δημοφιλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας του iLibrary:

  • H ονομασία της συλλογής OECD Books, Papers and Statistics που περιλαμβάνει το σύνολο του περιεχομένου που εκδίδει ο οργανισμός, αλλάζει σε OECD iLibrary (Full Package).
  • Στο πλαίσιο της προσπάθειας του οργανισμού να εξορθολογίσει το τι προσφέρει στην αγορά, διακόπτεται η διάθεση των πακέτων OECD Books and Papers και OECD Statistics.  Οποιοσδήποτε πελάτης σε οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα θα αναβαθμιστεί χωρίς επιπλέον κόστος στο OECD iLibrary (Full Package). Αυτή η εγγύηση τιμής ισχύει για τις επόμενες δύο ετήσιες ανανεώσεις, μετά τις οποίες η τιμή θα επανέλθει στο κανονικό.
  • Μια νέα βάση δεδομένων της IEA είναι διαθέσιμη, IEA Energy Efficiency Indicators (Ετήσια στοιχεία από το 2000 που καλύπτουν την κατανάλωση ενέργειας κατά την τελική χρήση, τα οποία τώρα παρουσιάζουν τις εκπομπές άνθρακα τελικής χρήσης για τις χώρες μέλη της ΙΕΑ και όχι μόνο), και περιλαμβάνεται στο IEA Statistics package, χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Οι ακόλουθοι τίτλοι δεν είναι πλέον διαθέσιμοι για συνδρομή:

    Journal:   OECD Economic Policy Reforms – πλέον θα εκδίδεται ανά διετία

Statistical Periodicals

OECD International Direct Investment Statistics

OECD Quarterly International Trade Statistics

OECD Insurance Statistics
Οι συνδρομητές στα στατιστικά περιοδικά που έχουν σταματήσει θα ανανεώνονται στις αντίστοιχες online βάσεις δεδομένων, οι οποίες συνεχίζονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας