Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

libkey

 

Εγγραφείτε στο Turnitin Summit EMEA 2022,
που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 2-3 Νοεμβρίου 2022!



Το EMEA Summit 2022 θα περιλαμβάνει:

Σημαντικές ομιλίες από ειδικούς του κλάδου Πάνελ με κορυφαία ιδρύματα
Πρακτικές συνεδρίες με στελέχη του Turnitin

Η ατζέντα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, από την επίτευξη της επιτυχίας των μαθητών/φοιτητών, τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και την καθιέρωση σύγχρονων, ευέλικτων μεθόδων αξιολόγησης.

Προκειμένου να εγγραφείτε κάντε κλικ στο παρακάτω link:

Turnitin Summit EMEA 2022 | Turnitin

Επικοινωνήστε μαζί μας