Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

oecd ilibrary

Η iLibrary του ΟΟΣΑ είναι η κεντρική γνωσιακή βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει τις συστάσεις, τις αναλύσεις και τα δεδομένα του για την iLibrary του ΟΟΣΑ για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους αναλυτές να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις στις χώρες τους.

Τα βιβλία, οι εργασίες και το στατιστικό περιεχόμενο της iLibrary του ΟΟΣΑ παρέχουν τη βάση για διεθνή σχέδια προγραμματισμού και έρευνας που παραδίδονται σε μια βραβευμένη πλατφόρμα που ακολουθεί σταθερά και αξιόπιστα πρότυπα.  

Χρησιμοποιείται από: πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και μεμονωμένους ερευνητές, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυβερνήσεις, δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ και δεξαμενές σκέψης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας