Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

audit

Τα ποιοτικά δεδομένα μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν, απαιτώντας ατελείωτες ώρες έρευνας και προσπάθειας.  

H Αudit Analytics πρσφέρει περισσότερες από 50 βάσεις δεδομένων που περιέχουν εξαιρετικά ακριβή, περιεκτικά, κανονικοποιημένα και δομημένα audit & regulatory δεδομένα.  Για δύο δεκαετίες, οι μοναδικές και καινοτόμες αυτές βάσεις δεδομένων έχουν προωθήσει την αρχειακή έρευνα, επεκτείνοντας το σώμα της γνώσης και συνεισφέροντας αμέτρητα στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.

Η ακαδημαϊκή συνδρομή παρέχει απεριόριστη πρόσβαση για εφαρμογές έρευνας και διδασκαλίας. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι διαθέσιμη μέσω του WRDS και μέσω του ιστότοπου AuditAnalytics.com.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μια διαδικτυακή περιήγηση στα δεδομένα:  Audit + Compliance moduleAccounting + Oversight moduleCorporate + Legal moduleEurope module.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας