Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

jqve

Αποτελεί απαραίτητο πόρο για επιστήμονες στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία. Μαγνητοσκοπημένα στα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα του κόσμου, τα 14.000+ βίντεο JoVE ζωντανεύουν τις περίπλοκες λεπτομέρειες πειραμάτων αιχμής που επιτρέπουν την αποτελεσματική μάθηση και την αναπαραγωγή νέων ερευνητικών μεθόδων και τεχνολογιών.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο JoVE ενισχύουν την αποτελεσματική διδασκαλία των φυσικών εννοιών και των εργαστηριακών μεθόδων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Επιτρέπουν τη γρήγορη και σε βάθος κατανόηση σύνθετων θεμάτων STEM και υποστηρίζουν καινοτόμες πρωτοβουλίες διδασκαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας