Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

ibm micro

Πληροφορίες φαρμάκων και ασθενειών

Κλινική γνώση με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Micromedex είναι μια ενιαία λύση για πληροφορίες που βασίζονται σε στοιχεία με:

 • Δοσολογία και διαχείριση φαρμάκων για 2.700 φάρμακα εγκεκριμένα από τον EMA και τον FDA
 • 3.591 έγγραφα διαχείρισης ασθενειών και καταστάσεων υγείας
 • 1.788 λεπτομερή πρωτόκολλα τοξικολογίας και διαχείρισης έκθεσης
 • Εκπαίδευση ασθενών σε 15 γλώσσες για υποστήριξη της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής τους
 • Θέματα για 230 νεογνικές και 525 παιδιατρικές μονογραφίες

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης επιτελούν κρίσιμες εργασίες κάθε μέρα. Χρειάζονται γρήγορη πρόσβαση σε συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία για να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών. Οι Merative Micromedex και DynaMedex™ είναι λύσεις που παρέχουν σε ολόκληρη την ομάδα φροντίδας - συμπεριλαμβανομένων των γιατρών, των νοσοκόμων και των φαρμακοποιών - τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν τεκμηριωμένες ιατρικές αποφάσεις στο σημείο της περίθαλψης:

 • Το σύστημα DRUGDEX(R) είναι η βάση δεδομένων εντός της Micromedex που περιέχει πληροφορίες φαρμάκων - βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, έχει πλήρη αναφορά και καλύπτει συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα εγκεκριμένα και ερευνητικά από την FDA, καθώς και σκευάσματα εκτός ΗΠΑ. Οι πληροφορίες οργανώνονται σε ενότητες και μπορεί να περιλαμβάνουν: δοσολογία, φαρμακοκινητική, προφυλάξεις, αλληλεπιδράσεις, κλινικές εφαρμογές, ανεπιθύμητες ενέργειες, συγκριτική αποτελεσματικότητα, πληροφορίες για το φάρμακο επιλογής και την κατάσταση του ορφανού φαρμάκου.
 • Το POISINDEX προσδιορίζει συστατικά για εκατοντάδες χιλιάδες εμπορικές, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες. Κάθε ουσία συνδέεται με ένα ή περισσότερα έγγραφα διαχείρισης που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές επιδράσεις, το εύρος της τοξικότητας και τα πρωτόκολλα θεραπείας για την έκθεση στις ουσίες.
 • Η Dynamedex συνδυάζει την κλινική τεχνογνωσία και το εκτεταμένο περιεχόμενο θεραπείας ασθενειών του DynaMed με την ολοκληρωμένη προβολή των θεραπευτικών επιλογών, το βάθος και το εύρος των πληροφοριών φαρμάκων και τις δυνατότητες αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης του Micromedex. Παρέχετε στους χρήστες γνώσεις βασισμένες σε στοιχεία για βέλτιστη λήψη κλινικών αποφάσεων και βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
 • Το NeoFax and Pediatrics είναι μια λύση που παρέχει στους κλινικούς γιατρούς εργαλεία για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση σύνθετων σεναρίων για νεογνικούς και παιδιατρικούς ασθενείς.
 • CareNotes
  Υλικό εκπαίδευσης ασθενών βασισμένο σε στοιχεία. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον ασθενή σε κάθε στάδιο της περίθαλψης - προφύλαξη, ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, εργαστηριακές εξετάσεις, συνεχιζόμενη φροντίδα, οδηγίες εξιτηρίου, διαμετακομιστική φροντίδα, πληροφορίες για τα φάρμακα και εκπαίδευση για επείγοντα περιστατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας