Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

in cities

Clarivate InCites™ Benchmarking and Analytics

Προσαρμοσμένο, εργαλείο αξιολόγησης έρευνας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ερευνητικής στρατηγικής ενός ιδρύματος.

Δυνατότητα ανάλυσης ερευνητικής παραγωγικότητας ιδρυμάτων, ενώ είναι εφικτή η παρακολούθηση δραστηριότητας συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και η ανάδειξη των σημαντικών ερευνητών κάθε ιδρύματος.

Επιτρέπει σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά ιδρύματα να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία και να ανακαλύψουν τομείς ερευνητικών ευκαιριών. Βασίζεται στα συνεπή, ακριβή και πλήρη μεταδεδομένα δημοσιεύσεων που περιλαμβάνει η Web of Science Core Collection.  

Παρέχει αντικειμενικούς και αξιόπιστους δείκτες για να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τα ερευνητικά σας προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας