Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Βιβλία

Η InterOPTICS δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ξενόγλωσσων και ελληνικών έντυπων επιστημονικών βιβλίων και βιβλίων διδασκαλίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης.

Όσον αφορά στα ξενόγλωσσα βιβλία, η InterOPTICS συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους όπως ο Wiley, ο Oxford University Press, ο Cambridge University Press, oTaylor & Francisκ.α. καλύπτοντας το σύνολο του εύρους των επιστημονικών κλάδων.

Απόδειξη της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας αποτελεί η πιστοποίηση ISO 9001:2015 και για την «εμπορία εντύπων επιστημονικών βιβλίων». Το επίπεδο 9001 αντικατοπτρίζει τα standards μέγιστης ποιότητας διαχείρισης και καλύπτει όλες τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης η πιστοποίηση αυτή καθιστά σαφή τη δυνατότητα μας να παρέχουμε σε πελάτες και εκδότες τις γρήγορες, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που αναμένουν από μας.