Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Βάσεις δεδομένων

Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων;

Οι βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες ψηφιακές συλλογές από αναφορές (με ή χωρίς πλήρες κείμενο) σε δημοσιευμένες βιβλιογραφίες, συμπεριλαμβανομένων άρθρων περιοδικών και εφημερίδων, εργασίες συνεδρίων και εκθέσεων, αρθρα κυβερνητικών και νομικών δημοσιεύσεων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιβλία κ.α.  Επίσης φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, και ήχο.

Μια βάση δεδομένων μπορεί να έχει ευρεία θεματολογία ή να καλύπτει έναν συγκεκριμένο κλάδο όπως η επιστήμη των υπολογιστών, επιστημών υγείας, χημείας, μαθηματικών, οικονομικών, νομικής, η επιχειρηματικότητα, κλπ.

Οι βάσεις δεδομένων που διανέμει η INTEROPTICS απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα.  Τα δεδομένα τους είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου, φιλοξενούνται σε διακομιστές-servers ελεγχόμενης πρόσβασης και ενσωματώνουν εύχρηστα αλλά ισχυρά λογισμικά αναζήτησης που καθιστούν δυνατή την χρήση τους από καθηγητές, σπουδαστές, ερευνητές, βιβλιοθηκονόμους, διάφορους επαγγελματίες: ιατρούς, νοσοκόμους, νομικούς, κοκ)

Οι βάσεις δεδομένων διατίθονται στην συντριπτική πλειοψηφία τους υπό μορφή ετήσιων συνδρομών. Μία συνδρομή συμπεριλαμβάνει τις ενημερώσεις του εκάστοτε τίτλου σε περιεχόμενο, η συχνότητα των οποίων ποικίλει από ημερήσια έως και ετήσια, ανάλογα τον τίτλο. Αρχειακές συλλογές διαθέτονται επίσης και υπό καθεστώς εφάπαξ αγοράς για πρόσβαση από τον αγοραστή στο διηνεκές.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πληροφοριών που περιέχουν οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων;

O απόλυτος αρχικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών είναι ο κάθε συγγραφέας μελέτης, άρθρου, έρευνας, συγγράμματος, βιβλίου, ή ο δημιουργός ενός βίντεο, ηχητικού, κ.α. Ο κάθε συγγραφέας εκχωρεί το δικαίωμα δημοσίευσης της εργασίας του σε κάποιον εκδοτικό οίκο ο οποίος και το δημοσιεύει σε κάποιο από τα εκατοντάδες χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά που κυκλοφορούν παγκοσμίως.

Πώς πωλούνται οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων;

Οι ηλεκτρονικοί εκδότες έχουν τελικά διαθέσιμο ένα (ή και πολλά τέτοια) προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε τελική και χρησιμοποιήσιμη μορφή από τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή όμως, το αντικείμενό των εργασιών τους, δεν είναι η πώληση, αλλά η διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, και επειδή κάθε τέτοιο προϊόν δεν απευθύνεται στην αγορά μιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά στην παγκόσμια αγορά, την προώθηση, την διαφήμιση, την διάθεση, την πώληση και την υποστήριξη αναλαμβάνουν τοπικές εταιρίες διανομής σε κάθε χώρα.

Τι είναι το δικαίωμα διανομής της InterOPTICS;

Η INTEROPTICS, ως εταιρία διανομής, έχει το δικαίωμα (που απορρέει από επίσημα συμβόλαια με διάφορους οίκους) να προωθεί τα προϊόντα αυτά στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Η INTERΟPTICS, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επέμβασης στο υλικό, τα λογισμικά, και το τελικό προϊόν όπως αυτά διαμορφώνονται για την παγκόσμια αγορά από τους ηλεκτρονικούς εκδότες. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται κατηγορηματικά από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Συνδρομών.

Email: mparadise@interoptics.com.gr