Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Βάσεις δεδομένων

Οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες ψηφιακές συλλογές δημοσιευμένων  επιστημονικών, ακαδημαϊκών ή επαγγελματικού επιπέδου βιβλιογραφιών, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων περιοδικών και εφημερίδων,  πρακτικά συνεδρίων και εκθέσεων, κυβερνητικών και νομικών δημοσιεύσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιβλίων, στατιστικών, κ.λπ.  Επίσης, μπορεί να ενσωματώνουν και εργαλεία αλλά και οπτικοακουστικό υλικό.

Μια βάση δεδομένων μπορεί να έχει ευρεία θεματολογία ή να καλύπτει έναν συγκεκριμένο κλάδο όπως η επιστήμη των υπολογιστών, οι επιστήμες υγείας, χημείας, μαθηματικών, οικονομικών, νομικής, η επιχειρηματικότητα, κλπ.

Το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων που διανέμει η INTEROPTICS απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, σπουδαστές).  Τα δεδομένα τους είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου, φιλοξενούνται σε διακομιστές-servers ελεγχόμενης πρόσβασης και ενσωματώνουν εξαιρετικά εύχρηστα αλλά ισχυρά λογισμικά αναζήτησης.

Οι βάσεις δεδομένων διατίθενται στην συντριπτική πλειοψηφία τους υπό μορφή ετήσιων συνδρομών με άδεια χρήσης. Μία συνδρομή συμπεριλαμβάνει τις ενημερώσεις του εκάστοτε τίτλου σε περιεχόμενο, η συχνότητα των οποίων ποικίλλει από ημερήσια έως και ετήσια, ανάλογα τον τίτλο. Αρχειακές συλλογές διαθέτονται επίσης και για εφάπαξ αγορά, για πρόσβαση από τον αγοραστή στο διηνεκές.

Τι είναι το δικαίωμα διανομής της INTEROPTICS;

Η INTEROPTICS, ως εταιρία διανομής, έχει το δικαίωμα (που απορρέει από επίσημα συμβόλαια με διάφορους οίκους) να προωθεί τα προϊόντα αυτά στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Η INTERΟPTICS, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επέμβασης στο περιεχόμενο, τα λογισμικά και το τελικό προϊόν όπως αυτά διαμορφώνονται από τους ηλεκτρονικούς εκδότες/δημιουργούς τους.

Συνεργαζόμαστε με δεκάδες εκδότες και παρόχους, με κυριότερους τους Clarivate Analytics (Clarivate Analytics, ProQuest, ExLibris, Alexander Street Press), Elsevier, OCLC, OECD, Jove, Thomson Reuters Legal, Gale Cengage Company, Ovid Technologies, Merative, Statista, CABI Publishing, Springer, Moody’s, SIAM Society for Industrial & Applied Mathematics, κ.ά., καλύπτοντας το σύνολο του εύρους των επιστημονικών κλάδων.

Απόδειξη της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας αποτελεί η πιστοποίηση ISO 9001:2015 και για την «εμπορία βάσεων δεδομένων». Το επίπεδο 9001 αντικατοπτρίζει τα standards μέγιστης ποιότητας διαχείρισης και καλύπτει όλες τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης η πιστοποίηση αυτή καθιστά σαφή τη δυνατότητά μας να παρέχουμε σε πελάτες και εκδότες τις γρήγορες, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που αναμένουν από μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: info@interoptics.com.gr ή mparadise@interoptics.com.gr