Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Βιβλία

Η INTEROPTICS δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης.

Παρέχουμε ηλεκτρονικά βιβλία από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους και ψηφιακές πλατφόρμες με ιδρυματική άδεια χρήσης. Τα βιβλία διατίθενται σε ευρεία γκάμα εμπορικών μοντέλων, όπως συνδρομητικές συλλογές, εφάπαξ αγορά μεμονωμένων τίτλων, demand driven acquisition, και συνδυασμούς αυτών ανάλογα τον πάροχο ή τον εκδότη.

Συνεργαζόμαστε με τους Elsevier, ProQuest, Oxford University Press, Τaylor & Francis, Springer, Wiley, καλύπτοντας το συνολικό εύρος των επιστημονικών κλάδων.

Απόδειξη της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας αποτελεί η πιστοποίηση ISO 9001:2015 και για την «εμπορία επιστημονικών βιβλίων». Το επίπεδο 9001 αντικατοπτρίζει τα standards μέγιστης ποιότητας διαχείρισης και καλύπτει όλες τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης η πιστοποίηση αυτή καθιστά σαφή τη δυνατότητα μας να παρέχουμε σε πελάτες και εκδότες τις γρήγορες, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που αναμένουν από μας.

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται σε ιδιώτες και δεν παρέχονται βιβλία για τα οποία το καθεστώς διάθεσης ιδρυματικής άδειας χρήσης δεν είναι ξεκάθαρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: info@interoptics.com.gr ή mparadise@interoptics.com.gr