Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Συνδρομές σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά κ.α.

Γιατί να επιλέξετε την INTEROPTICS για τη διαχείριση των συνδρομών σας σε ηλεκτρονικά περιοδικά

Η υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών διευκολύνει την αγορά και διαχείριση των συνδρομών σε ηλεκτρονικούς τίτλους. Τα βασικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι η μείωση των διαδικαστικών θεμάτων και η γρήγορη πρόσβαση. Οι εκδότες έχουν διαφορετικές πολιτικές, ποικίλα μοντέλα προμήθειας και διαδικασίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η υπογραφή συμφωνίας άδειας χρήσης (license agreement). Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση από εκδότη σε εκδότη στις μεθόδους εγγραφής, πρόσβασης και τιμολογιακής πολιτικής.

Τι σας προσφέρουμε με την υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών:

  • Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής μορφής έντυπων συνδρομών της βιβλιοθήκης (δωρεάν με έντυπη συνδρομή ή όχι).
  • Παραγγελίες, ανανεώσεις και ακυρώσεις ηλεκτρονικών συνδρομών αλλά και αίτηση ενεργοποίησης online συνδρομών, όπου η ηλεκτρονική έκδοση προσφέρεται δωρεάν με την έντυπη συνδρομή (ακόμα κι αν δεν μας έχει ζητηθεί).
  • Επίλυση προβλημάτων πρόσβασης ανεξάρτητα από την αιτία (τεχνικοί λόγοι, αλλαγή εκδότη, κ.α.)
  • Ενημέρωση για αλλαγές στην πολιτική των εκδοτών.
  • Ενημέρωση εκδοτών για τυχόν αλλαγές στο φάσμα IP ή στα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας.