Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Reasonable Graph

Η INTEROPTICS σε αποκλειστική συνεργασία με την altsol:

Δραστηριοποιείται στο χώρο της ψηφιοποίησης και ανάδειξης πολιτιστικού και άλλου αρχειακού περιεχομένου, απευθυνόμενη σε Μουσεία, Βιβλιοθήκες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να διασώσουν και να αναδείξουν τις συλλογές και τα αρχεία τους.  Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε ψηφιακά αποθετήρια πάνω στην πλατφόρμα ReasonableGraph. (https://reasonablegraph.org/). Στην πλατφόρμα μπορούμε να δημιουργήσουμε online web ψηφιακές συλλογές με οποιουδήποτε τύπου υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα, βιβλία, video, κοκ). Μια σημαντική καινοτομία της είναι ότι μπορεί και προσαρμόζει τις φόρμες εισαγωγής δεδομένων καθώς και τις οθόνες αναζήτησης και εμφάνισης ακριβώς στο είδος του τεκμηρίου που θέλουμε να διαχειριστούμε. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να έχει ένα βιβλίο, μία φωτογραφία, έναντι μιας επιστολής, ενός βιβλίου, ενός πίνακα, μιας εφημερίδας, κοκ.

Τι είναι το ReasonableGraph

 • Web open-source πλατφόρμα γενικού τύπου για τη διαχείριση ψηφιακών και φυσικών συλλογών
 • Πλατφόρμα εγγενούς διαχείρισης συλλογών ως σημασιολογικό σύνολο:  FRBR-FRAD-FRSAD/FRBR LRM, BIBFRAME, FRBR-oo, Music Ontology, custom οντολογίες, κοκ
 • Πλατφόρμα διαχείρισης συλλογής απευθείας ως σημασιολογικό και διασυνδεδεμένο ανοικτό σύνολο δεδομένων

Το ReasonableGraph σας δίνει λύση σε ενιαίο περιβάλλον για:

 • Διαχείριση καταλόγου βιβλιοθήκης
 • Διαχείριση αποθετηρίου
 • Δημιουργία συλλογικού καταλόγου
 • Ενοποίηση βιβλιογραφικού καταλόγου και αρχειακού υλικού, γκρίζας βιβλιογραφίας, κ.α.
 • Ταυτόχρονη λειτουργία σε MARC και σε FRBR/BIBFRAME
 • Διαχείριση πληροφορίας και τεκμηρίων που συλλέγονται σε ερευνητικά έργα ανθρωπιστικών επιστημών
 • Διαχείριση συμβολής από την κοινότητα (crowdsourcing)

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 • Βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, δημοτικές, δημόσιες ή άλλες)
 • Ιδρύματα που διαθέτουν αρχειακές, μουσικές, μουσειακές ή άλλου τύπου συλλογές και τεκμήρια (π.χ. εφημερίδες, έγγραφα, μουσικά έργα, ψηφιακά τεκμήρια, εικόνες, περιοδικά, βιβλία, δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, κ.α.)
 • Ιδρύματα που διεξάγουν μελέτες και έρευνα στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών
 • Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν συνεργατικό συλλογικό κατάλογο
 • Φορείς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της κοινότητας στον εμπλουτισμό της συλλογής τους (crowdsourcing)

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις:

- Ακαδημία Αθηνών: αρχείο σπάνιων εκδόσεων της βιβλιοθήκης, http://digitallibrary.academyofathens.gr/

- Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: ψηφιακό αποθετήριο εφημερίδων, http://rg-dev.nlg.gr/

- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: ιδρυματικό αποθετήριο - http://repository.unic.ac.cy/ (είναι υπό ανάπτυξη)

- Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων: αποθετήριο τοπικής ιστορίας δήμου Σαρωνικού και υποστήριξη πληθοπορισμού https://apothetirio.kalivialibrary.gr/ (υπό ανάπτυξη)

- Αποθετήριο Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας - ΑΣΕΛΙΣ: καταγραφή εκδόσεων σχετικές με τη δεκαετία του 40 και ιστορικός εμπλουτισμός του υλικού https://www.greekhistoryrepository.gr/

- Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους χρήστες - amelib (Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών): ψηφιακά βιβλία https://amelib.seab.gr/

Image