Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Υπηρεσίες Ενοποιημένης Αναζήτησης/Ανακάλυψης Περιεχομένου

                                               

summon1     summon2   summon3    summon4 


Μια Υπηρεσία Ανακάλυψης είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στα συστήματα βιβλιοθηκών να πραγματοποιούν αναζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των πόρων σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή. Χρησιμοποιούνται ευρέως από βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν τους χρήστες να αναζητήσουν περιεχόμενο με ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο.

Μία από τις κύριες χρήσεις των υπηρεσιών ανακάλυψης είναι η αναζήτηση και η σύνδεση με ηλεκτρονικό πλήρες κείμενο.

Τι είναι o επιλυτής συνδέσεων – Link Resolver;

Οι επιλυτές συνδέσεων λειτουργούν μαζί με τις υπηρεσίες ανακάλυψης.  Διευκολύνουν την ανακάλυψη περιεχομένου και τη σύνδεση πλήρους κειμένου, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Όταν μια βιβλιοθήκη έχει εγγραφεί σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και πόρους πλήρους κειμένου, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να λειτουργήσει εάν ένα άρθρο που αναφέρεται σε μία βάση δεδομένων είναι διαθέσιμο αλλού. Οι επιλυτές συνδέσεων βοηθούν σε αυτό επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούνται αβίαστα μεταξύ μιας παραπομπής σε μια βάση δεδομένων και του πλήρους κειμένου σε μια άλλη.

Τα εργαλεία ανακάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκθέσουν όλα τα στοιχεία περιεχομένου μιας βιβλιοθήκης, για όποιον τα επιλέξει. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο, αρχεία, αποθετήρια και άλλου είδους περιεχόμενο.

Πώς λειτουργούν οι Υπηρεσίες Ανακάλυψης;

Στο παρελθόν κάνατε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων (ή πλήρες κείμενο) και στη συνέχεια ακολουθούσατε συνδέσμους για το πλήρες κείμενο. Αλλά επειδή ήταν αδύνατο να βρείτε τα πάντα έχοντας πρόσβαση σε έναν προμηθευτή, μπορούσατε είτε να επισκεφτείτε τον καθένα χωριστά είτε να χρησιμοποιήσετε ομοσπονδιακή αναζήτηση (federated search) για αναζήτηση σε ομάδες προϊόντων πωλητών σε ένα μόνο βήμα (και στη συνέχεια σύνδεση).

Η ανακάλυψη είναι διαφορετική επειδή περιέχει ένα ευρετήριο που αντιπροσωπεύει το πλήρες περιεχόμενο κειμένου που μπορεί να αναζητηθεί και προσφέρει επίσης μια δυνατότητα σύνδεσης για να ανοίξει το πλήρες περιεχόμενο κειμένου.

Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ανακάλυψης

  • Τα εργαλεία ανακάλυψης παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποσότητα υλικού, πολλών διαφορετικών τύπων.
  • Τα εργαλεία ανακάλυψης είναι γρήγορα αφού η αναζήτηση γίνεται σε τοπικά ή συγκεντρωτικά ευρετήρια (αν και αυτά είναι μεγάλα).
  • Επικεντρώνονται κυρίως στο ηλεκτρονικό πλήρες κείμενο.
  • Είναι εύχρηστα.

Μειονεκτήματα των υπηρεσιών ανακάλυψης

  • Μεγάλος αριθμός πολλών διαφορετικών τύπων αποτελεσμάτων που πρέπει να περιοριστούν με τη χρήση φίλτρων.
  • Δεν κάνουν χρήση λειτουργιών μιας επιμέρους βάσης δεδομένων ή συγκεκριμένης πλατφόρμας.


Summon Discovery Service:

Ενοποιημένο

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δεδομένων, αξιοποιώντας έναν ενιαίο δείκτη και μια γνωσιακή βάση.

Προσαρμόσιμο

Το API ή η διεπαφή εκτός συσκευής διευκολύνει την καθολική αναζήτηση, την εξερεύνηση πόρων και την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Σχετικό

Ο αλγόριθμος κατάταξης παρουσιάζει ισορροπημένα αποτελέσματα αναζήτησης μεταξύ τύπων περιεχομένου, ανεξάρτητα από τον πάροχο.

Ακριβές

Η άμεση σύνδεση IEDL (Index-Enhanced Direct Linking) παρέχει σχεδόν 100% επιτυχία σύνδεσης σε περισσότερα από 500+ εκατομμύρια αντικείμενα.

Ευέλικτο

Οι επιλογές προσαρμογής αυξάνουν τις δυνατότητες χρήσης χρηστών και επεκτείνουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

Εύκολο στη διαχείριση

Με εργαλεία διαχείρισης που διευκολύνουν την εκτέλεση συντήρησης, βελτιστοποίησης και ανάλυσης χρήσης συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: info@interoptics.com.gr ή mparadise@interoptics.com.gr