Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Διαχείριση συλλογών - Αποθετήρια

Η πλατφόρμα ReasonableGraph είναι μια open-source εφαρμογή κατάλληλη για τη διαχείριση αποθετηρίων.

Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχειακοί και κάθε είδους πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να αναδείξουν το πολιτιστικό απόθεμά τους παρουσιάζοντας ψηφιακά κάθε είδους τεκμήρια που κατέχουν όπως βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες, video, ηχητικά ντοκουμέντα.

Με έναν πρωτοποριακό τρόπο τα τεκμήρια συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τις οντότητες που σχετίζονται με αυτά, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που διευκολύνει τον χρήστη να αντιληφθεί τις πολύπλοκες σχέσεις του συνολικού πλαισίου (context) της γνώσης που αποθησαυρίζει ο οργανισμός.

Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο μιας συλλογής συνδέεται με φωτογραφίες, έγγραφα, εκδόσεις, εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε, σε ένα οπτικό αποτέλεσμα που παραπέμπει στη Wikipedia.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν ιστορικά και πολιτιστικά ψηφιακά αρχεία κάθε είδους οργανισμού, όπως πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μουσείων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιστορικών αρχείων προσωπικοτήτων, εταιρειών κ.ά.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τέτοια έργα από το αρχικό στάδιο της ψηφιοποίησης, της τεκμηρίωσης και της τελικής ανάδειξης των αρχειακών συλλογών μέσω της πλατφόρμας ReasonableGraph.

Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο συντηρητών, αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων εξειδικευμένων σε αντίστοιχα έργα.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις:

Image