Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Δημιουργία Επιστημονικών Περιοδικών

Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά περιοδικά σήμερα, στηρίζονται σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και δημοσίευσης του περιεχομένου τους. Ένα τέτοιο σύστημα, το O.J.S (Open Journal System), διαθέτει και η InterOPTICS. To σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Σκοπός του συστήματος είναι η βοήθεια του εκδότη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης ενός περιοδικού, από την καταχώρηση της εργασίας μέχρι την δημοσίευση του στην ιστοσελίδα. Μέσω του O.J.S υλοποιείται μια σωστή βάση καταχώρησης των εργασιών για την περαιτέρω αναζήτησή τους.

Το OJS έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

  • Οι εκδότες έχουν την δυνατότητα να καθορίσουν τις προδιαγραφές, τους τομείς και την διαδικασία ανασκόπησης του περιοδικού.
  • Οι εγκρίσεις και η διαχείριση όλου του περιεχομένου γίνεται διαδικτυακά (On-line)
  • Οι εγγραφές περνάνε από ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης , αποστέλλοντας e-mail στον εκδότη για την αποδοχή της εγγραφής.
  • Οι εργασίες καταχωρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τηρούνται παγκοσμίως από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά του κόσμου.
  • Χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάγνωσης του περιεχομένου (Reading Tools) που βασίζονται πάνω στις προδιαγραφές που έχει δώσει ο εκδότης του περιοδικού και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
  • Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) όταν δημοσιεύεται νέο υλικό.
  • Υπάρχει πλήρης δικτυακή ( On-Line) υποστήριξη σε ότι αφορά το περιεχόμενο του περιοδικού

Η εταιρία μας έχει αναλάβει τη δημοσίευση και την υποστήριξη των εξής επιστημονικών περιοδικών

Image