Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Δημιουργία Επιστημονικών Περιοδικών

Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά στηρίζονται σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και δημοσίευσης του περιεχομένου τους.

To Open Journal System χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες στο εξωτερικό καθώς επίσης και σε Ελλάδα και σε Κύπρο.

Το OJS υποστηρίζει όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης ενός περιοδικού, από την καταχώρηση της εργασίας μέχρι τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα.

Το OJS διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Οι εκδότες έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις προδιαγραφές, τους τομείς και τη διαδικασία ανασκόπησης του περιοδικού
  • Οι εγκρίσεις και η διαχείριση όλου του περιεχομένου γίνεται διαδικτυακά
  • Οι εγγραφές περνάνε από ένα σύστημα διαβαθμισμένης ελεγχόμενης πρόσβασης
  • Οι εργασίες καταχωρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά  
  • Διαθέτει εργαλεία ανάγνωσης περιεχομένου (Reading Tools) που βασίζονται στις προδιαγραφές του εκδότη του περιοδικού
  • Παρέχει δυνατότητα ενημέρωσης του αναγνώστη μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email alerts) όταν δημοσιεύεται νέο υλικό
  • Προσφέρει πλήρη διαδικτυακή υποστήριξη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του περιοδικού
  • Δημιουργεί μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων των εργασιών

Χρησιμοποιώντας το OJS, η INTEROPTICS εκδίδει ηλεκτρονικά και υποστηρίζει τα εξής επιστημονικά περιοδικά:

Image