Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών

To ΚΟΗΑ είναι ένα open source ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο από ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές και ειδικές βιβλιοθήκες.

H INTEROPTICS περιλαμβάνεται στον  κατάλογο της διεθνούς κοινότητας KOHA, με τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, υποστήριξης και ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους έργο που σχετίζεται με την εγκατάσταση του KOHA, όπως αναδρομικές καταλογογραφήσεις, μεταπτώσεις από προηγούμενα λογισμικά, παραμετροποιήσεις, υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, hosting κλπ. Αναλαμβάνουμε επίσης τη διασύνδεση με συστήματα RFID καθώς και με την πλατφόρμα δημιουργίας αποθετηρίου ReasonableGraph.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις:

Image