Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Τηλεκπαίδευση

H GUnet  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Open eClass, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που προσφέρεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η εταιρία INTEROPTICS είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του Open eClass. Η πιστοποίηση από τη GUnet δίνεται σε εταιρίες τεχνολογίας και εκπαίδευσης, με εξειδικευμένη γνώση του λογισμικού Open eClass, οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως φιλοξενία, εγκατάσταση της πλατφόρμας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη, εκπαίδευση, προσαρμογή ή ενσωμάτωση σε άλλα συστήματα.

Ως Πιστοποιημένος Συνεργάτης, η INTEROPTICS ενημερώνεται για τεχνικά θέματα μέσα από κανάλι υποστήριξης του Open eClass και έχει προνομιακή πρόσβαση στην τεχνική του ομάδα για την υποβολή αιτημάτων και παροχή υποστήριξης.

Image