Έλλης 1 - Δάφνη, Αθήνα ΤΚ 17235
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

Τηλεκπαίδευση

H GUnet  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  αναπτύσσει την πλατφόρμα Open eClass, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που προσφέρεται στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα για την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η εταιρία INTEROPTICS είναι πλέον πιστοποιημένος συνεργάτης  Open eClass που  προωθείται από την GUnet και αφορά στη συνεργασία της GUnet με εταιρείες τεχνολογίας και εκπαίδευσης, με εξειδικευμένη γνώση του λογισμικού Open eClass, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως φιλοξενία, εγκατάσταση της πλατφόρμας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη, εκπαίδευση, προσαρμογή ή ενσωμάτωση με άλλα συστήματα και γενικότερα την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάπτυξης μαθημάτων και θεμάτων, βασισμένες στην πλατφόρμα Open eClass.

Η INTEROPTICS ως  Πιστοποιημένος Συνεργάτης αποτελεί μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαθέτει το κατάλληλο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, την υποδομή και την εμπειρία να ανταποκριθεί στις σύνθετες εκπαιδευτικές απαιτήσεις του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Ενημερώνεται για τεχνικά θέματα μέσα από κανάλι υποστήριξης του Open eClass. Έχει προνομιακή πρόσβαση στην τεχνική ομάδα του Open eClass για την υποβολή αιτημάτων και παροχή υποστήριξης.

Image